Pavel Sečka
Výrobní ředitel

Mobil: +420 72 4589 862